nasse
Судя по поведению париана, кружки 1:6 точно будут.